Systemy zarządzania ISO

Nasza oferta ma na celu kompleksowe przygotowanie Państwa firmy do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania wg normy:
• ISO 9001 - system zarządzania jakością
• ISO 14001 - system zarządzania środowiskiem
• HACCP – system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
• PN-N 18001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

W ramach wdrożenia systemu zarządzania przeprowadzamy:
• wstępną analizę aktualnego stanu przedsiębiorstwa,
• szkolenia tematyczne personelu, kierownictwa, auditorów wewnętrznych, pełnomocnika ds. systemu zarządzania,
• opracowanie pełnej dokumentacji systemowej,
• bieżące konsultacje,
• pomoc przy wdrażaniu systemu,
• przeprowadzenie auditów wewnętrznych wraz z działaniami poauditowymi,
• pomoc w wyborze jednostki certyfikującej,
• pomoc w zgłoszeniu do jednostki certyfikującej,
• audit przed certyfikacją,
• uczestnictwo w audicie certyfikujący
Okres wdrożenia systemu określany jest zawsze indywidualnie w zależności od wielkości firmy,  specyfiki działalności, złożoności procesów.  Średni czas wdrożenia wynosi około 6 miesięcy.                                                               

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie proponowanych usług dodatkowych:
• całoroczny nadzór nad ustanowionym systemem zarządzania,
• wspieranie pracy Pełnomocników ds. systemu zarządzania,
• szkolenia z zakresu doskonalenia systemu,
• przeprowadzanie auditów wewnętrznych,
• przeprowadzenie auditu przed auditem nadzoru jednostki certyfikującej.

 

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
ISO 22000/HACCP
BRC/ISF
ISO/TS 16949
AQUAP
PN-N 18001
Szkolenia
Inne
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb korespondencji dotyczącej oferty zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). (klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania).