Oferta:

W ramach prowadzonej działalności oferujemy wyceny:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości lokalowych
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • ograniczonych praw rzeczowych 

 

Wyceny nieruchomości sporzadzamy dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności
 • kupna - sprzedaży
 • sprawozdań finansowych
 • postępowań administracyjnych
 • podatkowych

 

Wynagrodzenie za wykonany operat szacunkowy jest każdorazowo ustalane indywidualnie i zależne jest od: 

 • rodzaju nieruchomości
 • celu wyceny
 • stopnia skomplikowania prac
 • wydatków związanych z realizacja zlecenia