Oferta:

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz HACCP.         Oferujemy  kompleksową usługę doradczą począwszy od przeszkolenia kadry, opracowywania dokumentacji systemowej, poprzez  bieżące konsultacje, wdrożenie udokumentowanego systemu aż do uzyskania certyfikatu wybranej jednostki certyfikującej.        

Posiadamy rekomendacje niezależnych jednostek certyfikujących, które uważają naszą firmę za wiarygodnego i skutecznego partnera w zakresie usług konsultingowych. Jesteśmy podmiotem o zasięgu ogólnokrajowym. Do grona naszych Klientów należą małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski o różnorodnym profilu działalności.  Odzwierciedleniem naszych kompetencji jest obszerna lista referencyjna, dotycząca wdrożonych systemów i przeprowadzonych szkoleń, będąca do wglądu dla zainteresowanych osób.