O nas

Posiadamy wymagane uprawnienia zawodowe oraz wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jesteśmy członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Czynności zawodowe wykonujemy według najlepszej wiedzy, z należytą starannością i dokładnością.

W sposób ciągły pogłębiamy naszą wiedzę poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Zapraszamy do współpracy.